STAP 3 Banksaldo parallel met Huishoudboekje©

STAP 3 Banksaldo parallel met Simpel Huishoudboekje©

In de volgende video leer je om je Simpel Huishoudboekje© parallel met je bankrekening te laten lopen.

Banksaldo

Het saldo van je bankrekening moet altijd overeenkomen met het saldo op rekening in je Simpel Huishoudboekje©. Wanneer deze saldi overeenkomen, ben je verzekerd dat je alle kosten en uitgaven goed onder controle hebt! Wanneer je vergeet een afgeschreven bedrag in Simpel Huishoudboekje© in te voeren, komen de saldi niet overeen! Om de saldi gelijk te krijgen dient je eerst je al inkomsten en kosten in Simpel Huishoudboekje© in te voeren en daarna een saldo van de vorige maand te berekenen. Het saldo van de vorige maand moet slechts eenmaligberekend worden. Het is simpel te doen.

Video Simpel Huishoudboekje© parallel met saldo bankrekening (4 min).

Berekenen “Saldo vorige maand” (eenmalig)

Saldo vorige maand” is het banksaldo van het begin van de maand. De eenvoudigste manier om “Saldo vorige maand” te bereken is het verschil tussen het “Saldo op rekening” in Simpel Huishoudboekje© (SH) en het banksaldo op de bankafschriften uit te rekenen:

Voorbeeld 1 (Banksaldo positief, saldo van SH positief): “Saldo op rekening” van SH is 235 euro. Het saldo op de bankafschriften is 456 euro. Je rekent het verschil uit. Het “Saldo vorige maand” is 221 euro.

Voorbeeld 2 (Banksaldo negatief, saldo van SH positief): “Saldo op rekening” van SH is 235 euro. Het saldo op de bankafschriften is – 456 euro (negatief, of te wel 456 in het rood staan). Je telt beide bedragen bij elkaar op en vult de uitkomst met het minteken in Simpel Huishoudboekje© in. Het “Saldo vorige maand” is – 691 euro (negatief, vul dit getal met minteken in!).

Voorbeeld 3 (Banksaldo negatief, saldo van SH negatief): “Saldo op rekening” van SH is -235 euro. Het saldo op de bankafschriften is – 456 euro (negatief, of te wel 456 in het rood staan). Je rekent het verschil tussen beide getallen uit en vult de uitkomst met het minteken in Simpel Huishoudboekje© in. Het “Saldo vorige maand” is -221 euro.

Als je het Saldo vorige maand goed berekend hebt, komen je banksaldo met het saldo op de rekening in Simpel Huishoudboekje© overeen.

In ons forum vind je meer informatie over een simpele berekening van dit saldo.

Tip!

 Je banksaldo moet altijd gelijk zijn aan het saldo op de rekening in Simpel Huishoudboekje© !