Stappenplan “De weg uit schulden”

STAP 1 Overzicht schulden

Breng uw schulden in kaart. Gebruik daarvoor het Simpel Schuldenboekje© voor betalingsachterstanden en betalingsregelingen.

STAP 2 Overzicht kosten

Breng uw vaste lasten en kosten in kaart. Gebruik daarvoor het Simpel Huishoudboekje©. Het Simpel Huishoudboekje© berekent voor u een bedrag wat u per maand overhoudt. Zie ook incassokosten.

STAP 3 Aflossingsruimte

Het Simpel Huishoudboekje© berekent voor u een bedrag wat u per maand overhoudt. Dit bedrag kunt u gebruiken om maandelijks uw schulden af te lossen (uw aflossingsruimte).

Hoe berekent de rechtbank aflossingsruimte? Gebruik in dit geval de VTLB calculator van wettelijke aflossingscapaciteit bij WSNP. Voor meer informatie zie pagina 98 van een e-book De schuldendokter©

STAP 4 Afbetalingsregeling

Uw doel is om een afbetalingsregeling met iedere schuldeiser te treffen. Bel uw schuldeisers. Wat kunt u zeggen? “Ik ben momenteel niet in staat om mijn rekeningen(aflossingen) te betalen. Ik wil graag een afbetalingsregeling treffen. Kunt u mij met de juiste afdeling doorverbinden?” Wanneer u doorverbonden wordt, herhaalt u dezelfde tekst. De schuldeiser zal van u willen weten: 1. Wat is de reden dat u uw rekeningen (aflossingen) niet kunt betalen? 2. Binnen welke termijn kunt u het totale bedrag afbetalen? 3. Hoeveel kunt u per maand betalen (aflossen)? Vraag of zij eventuele invorderingsmaatregelen (zoals incasso of loonbeslag) willen stoppen. Bent u niet in staat alle schuldeisers nu al maandelijks af te betalen, vraag dan bijvoorbeeld de grootste schuldeiser(s) of u tijdelijk mag stoppen met het betalen van de aflossingen zodat u in de gelegenheid bent eerst kleine schulden af te lossen. Weet u de hoogte of maandelijkse betaling niet precies, vraag dan om die gegevens. Zie ook “Voorstel doen aan schuldeisers“.

STAP 5 Schuldhulp

Komt u er niet uit met uw schuldeisers? Meldt u zich aan bij de gemeente voor schuldhulp.

Hoe werkt schuldsanering?

Als uw schulden zich blijven opstapelen en u ziet er geen oplossing meer voor, dan kunt u toegang vragen tot de wettelijke schuldsanering. Indien u door de rechter tot dit traject wordt toegelaten, dan kunt u binnen drie tot vijf jaar schuldenvrij zijn. Voor meer informatie zie pagina 28 van een e-book De schuldendokter©.

Waar kan ik hulp krijgen?

Kom je zelf niet uit? Zoek “schuldhulp Eindhoven” of zoek een vrijwilliger SchuldHulpMaatje.

Download gratis: E-book De schuldendokter©Simpel Huishoudboekje© Schulden | Simpel Huishoudboekje© Afbetalingen