Over Stichting Simpel Huishoudboekje©

Voorwoord

Veel mensen hebben in toenemende mate moeite hun privé-administratie te voeren. Dit kan worden veroorzaakt door de complexiteit van veel regelgeving, uitbreiding van keuzemogelijkheden op het gebied van dienstverlening (zorgverzekering, telefonie, energie, enz.), een terugtredende overheid, maar ook door afnemende eigen competenties. Ze verliezen het zicht op hun uitgavenpatroon, besluiten worden vooruitgeschoven en betalingen worden uitgesteld. Veel mensen raken daardoor in financiële problemen. Financiële zelfredzaamheid is een basisvoorwaarde om zelfstandig te kunnen functioneren in een steeds complexere samenleving.

Doel en missie van onze stichting

Het verhogen van de financiële zelfredzaamheid van de consument alsmede het verbeteren van zijn financiële kennis en vaardigheden door middel van het leren de consument een simpele financiële huishouding te beheren, te budgetteren, eigen inkomsten en uitgaven vooruit te plannen en meer bewust om te gaan met zijn geld.

Onze doelgroepen

In principe ontwikkelen wij onze producten en hulpverlening voor iedereen maar onze bijzondere aandacht gaat uit naar de meest kwetsbare groepen in onze samenleving zoals jongeren, laagopgeleide mensen, inburgeraars en mensen met een laag inkomen of een uitkering.

Onze drie troeven

Wij beschikken over drie bijzondere troeven. Ten eerste ons non-profit karakter, waardoor wij oog hebben voor solidariteit en duurzaamheid. Ten tweede onze ervaring met persoonlijke thuisfinanciën, waardoor wij mensen met raad en daad kunnen bijstaan. Ten slotte onze lage drempels, waarmee wij er voor iedereen zijn. Met deze drie troeven kunnen wij, met een verdere uitbreiding van onze producten en hulpverlening, meer voor onze cliënten betekenen.

Ons motto

“Voorkomen beter dan genezen”! Stichting Simpel Huishoudboekje denkt in oplossingen. En omdat voorkomen beter is dan genezen, besteden wij veel aandacht aan preventie van financiële problemen.

Kernwaarden van onze stichting

Onze ambitie stoelt op betrokkenheid, integriteit en creativiteit. In deze waarden is de groei van Stichting Simpel Huishoudboekje geworteld en ligt de verbondenheid met onze cliënten, onze mensen en onze omgeving. Wij ontwikkelen producten die vooral simpel, leuk en laagdrempelig zijn.

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over Stichting Simpel Huishoudboekje? Neem dan hier contact met ons op.