Mijn pensioen

Pensioen SchijfvanVijfOuderdomspensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd. Het ouderdomspensioen gaat in vanaf de pensioendatum en loopt totdat je doodgaat. Het wordt meestal per maand uitbetaald. Uw pensioen is een optelsom van pensioen van de staat, van uw werkgever en door uzelf gespaarde pensioen. datgeen wat men zelf kan regelen.

1.Overheidspensioen (pensioen van de staat)

De AOW is een basispensioen voor mensen die AOW-leeftijd bereikt. Bereken uw AOW leeftijd. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De SVB betaalt het AOW-pensioen uit. De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. AOW bedragen van dit jaar.

2. Pensioen van de werkgever

Bij veel werkgevers bouwt u tijdens uw dienstverband pensioen op. Dit zijn uitkeringen uit pensioenfondsen, ofwel werknemerspensioen. De bedragen bouwt u op via uw werkgever, of voor bepaalde beroepsgroepen in een zogenaamd beroepspensioenfonds. Dit is een aanvulling op de AOW. Meestal betaalt u een eigen bijdrage om deel te nemen aan de pensioenregeling. De premie wordt betaald door werknemer en werkgever samen.

3. Pensioen zelf sparen

U kunt ook zelf sparen voor extra pensioen. Hiermee kunt u eerder met pensioen gaan of uw pensioen verhogen. Er zijn verschillende manieren om te sparen voor extra pensioen. Dit kan door te sparen, te beleggen, een verzekering af te sluiten of vermogen op te bouwen uit bijvoorbeeld uw eigen huis of aandelen. U kunt sparen voor extra pensioen bij een bank. We noemen dat geblokkeerd banksparen. Banksparen kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de inleg. U kunt ook een lijfrenteverzekering of koopsompolis afsluiten. Bij een lijfrenteverzekering betaalt u maandelijks een premie. Bij een koopsompolis stort u een bedrag in één keer. Op een bepaald moment krijgt u dan van de verzekeraar een uitkering. U kunt kiezen voor een tijdelijke of levenslange uitkering. Aan de vorm en duur van de uitkering zijn wel voorwaarden verbonden. Lees meer..

 

4. Vermogen: spaargeld, beleggingen, een hypotheekvrije woning.
5. Inkomsten: uit werk na pensionering.

Download een gratis Simpel Huishoudboekje© Pensioenoverzicht!