Wanneer mag ik met pensioen?

Wat is je pensioenleeftijd?

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 in stappen van 3 maanden omhoog en vanaf 2019 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt.

Definitieve AOW-leeftijd

Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de gemiddelde levensverwachting die het CBS berekent. Hierdoor kan de AOW-leeftijd sneller stijgen. Vanaf 2017 stelt de overheid elk jaar vast wat over 5 jaar de AOW-leeftijd is.

De afgelopen eeuw zijn Nederlanders namelijk steeds ouder geworden. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet.Vul uw geboortedatum in om te zien wanneer u recht heeft op AOW. Bent u geboren op of na 1 januari 1955, dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. U weet 5 jaar van te voren wat uw definitieve AOW-leeftijd wordt. Zie ook tabel: versnelde verhoging AOW-leeftijd.

Download een gratis Simpel Huishoudboekje© Pensioenoverzicht!