Geldzaken: Uitkering

Bijstandsuitkering

Iedere Nederlander moet zoveel mogelijk in zijn levensonderhoud voorzien met werken. Dat is het uitgangspunt van de Wet werk en bijstand (WWB). Als dit niet mogelijk is, moet de overheid hem helpen werk te zoeken. Zolang dat niet is gevonden is er bijstand. Wie een bijstandsuitkering ontvangt is verplicht om werk te zoeken of een re-integratietraject te volgen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WWB. De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (WWB).

Lees meer…

Werkloosheidsuitkering

Iemand die zijn baan verliest heeft minimaal 3 en maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering. Dit is afhankelijk van zijn arbeidsverleden. Raakt u op of na 1 januari 2016 werkloos? Dan heeft u minder lang recht op een WW-uitkering dan voor die periode. Volgens de regels die golden vóór 1 januari 2016 kreeg u maximaal 38 maanden een WW-uitkering. De maximale duur van de WW wordt vanaf deze datum korter. Dit gaat in stappen. Ieder kwartaal gaat er een maand vanaf. Vanaf 1 april 2019 krijgt u nog maximaal 24 maanden een WW-uitkering. Werkgevers kunnen de WW-uitkering aanvullen tot maximaal 38 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen dit afspreken in de cao. De functie van de WW – een tijdelijke brug tussen 2 banen – wordt zo duidelijker.

Als u op of na 1 juli 2015 werkloos wordt, dan basert UWV de hoogte van uw WW-uitkering op uw WW-maandloon. Het WW-maandloon is 21,75 maal uw WW-dagloon. 21,75 staat voor het gemiddeld aantal werkdagen per maand. Heeft u geen volledige kalendermaand recht op een WW-uitkering? Dan is uw maandloon in die kalendermaand ook lager. Als u inkomsten uit werk heeft, dan trekt UWV een deel van die inkomsten af van uw uitkering. Ook sommige andere inkomsten trekt UWV van uw WW-uitkering.

Bereken met rekenhulp WW uitkering

Ziektewet-uitkering

Als u geen (vaste) werkgever hebt en u kunt door ziekte uw werk niet doen, dan kunt u in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering krijgen. De Ziektewet-uitkering wordt uitgekeerd door UWV. Samen met UWV zorgt u ervoor dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

U krijgt een Ziektewet-uitkering als:

  • uw dienstverband eindigt tijdens uw ziekte;
  • u oproepkracht of uitzendkracht bent die bij ziekte geen recht op loondoorbetaling heeft;
  • u een WW-uitkering krijgt en langer dan 13 weken ziek bent;
  • u een zogenoemd bijzonder dienstverband heeft. U bent bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer;
  • u minder dan een maand geleden uw Ziektewet-verzekering heeft beëindigd;
  • u vrijwillig verzekerd bent voor de Ziektewet.

Lees meer..

Arbeidsongeschikt geworden

Bent u langere tijd ziek en kunt u daardoor niet of maar gedeeltelijk werken? Dan kunt u misschien een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Welk soort uitkering u kunt krijgen, hangt af van uw situatie.

Lees meer..