9. Mijn Simpel Huishoudboekje© maakt geen berekeningen. Hoe kan dat?

Heeft u ergens een punt in plaats van een komma gebruikt?
Zie dit voorbeeld:

1000.50 is fout!

1000,50 is goed!

U kunt dus alleen cijfers of komma’s in uw Simpel Huishoudboekje invullen, geen andere tekens.

Zie ook de vraag 13!

Categorie: