29. Fout! Klik 2x hier!

1.Te ontvangen bedrag moet gelijk zijn aan (of groter zijn dan) het bedrag dat in de kolom Binnen ingevuld is.

   Te ontvangen >= Binnen.

2.Te betalen bedrag moet gelijk zijn aan (of groter zijn dan) het bedrag dat in de kolom Betaald ingevuld is.

    Te betalen >= Betaald.

Bijvoorbeeld:

huishoudboekje-fout

Oplossing:

Vul in:

  • Te ontvangen 1.500 euro
  • Te betalen 25 euro

Tip! Lees Budgetteren in Simpel Huishoudboekje.

Categorie: