25. Fout! “Nog te betalen” is negatief

Nog te betalen is een bedrag dat u deze maand nog moet betalen. Dit bedrag kan niet negatief zijn. De kolommen Te betalen en Gepland moeten vooraf ingevuld zijn met geplande bedragen. U budgetteert deze bedragen vooruit. Lees over budgetteren in Simpel Huishoudboekje. Wanneer u iets koopt wat u niet gepland had dan vult u het bedrag in Gepland en Betaald. Bijvoorbeeld: U heeft een tas gekocht. Dit is een impulsaankoop geweest.

huishoudboekje-impulsaankoop

De bedragen in de kolommen Te betalen en Gepland moeten groter of gelijk zijn aan de bedragen in de kolommen Betaald. Bijvoorbeeld: U heeft 200 euro voor de boodschappen gepland en 220 euro uitgegeven. U moet het geplande bedrag in Gepland aanpassen.

Fout! Gepland is kleiner dan Betaald

huishoudbokje-boodschappen

Goed! Gepland is gelijk (of groter) dan Betaald

huishoudboekje-boodschappen-goed

Tip! Lees Budgetteren in Simpel Huishoudboekje.

Categorie: