Netbeheerkosten

Netbeheerkosten

Netbeheerkosten zijn kosten die de energieleverancier betaalt aan een netbeheerder. De netbeheerder zorgt voor transport van energie. Zij leggen ook energie netwerken aan en onderhouden deze. Netbeheer maakt dus mogelijk dat je energie kunt gebruiken. De netbeheerder bepaalt hoeveel netbeheerkosten je betaalt.

Overzicht netbeheerkosten

Vastrecht aansluiting of periodieke aansluitvergoeding

Kosten voor onderhoud en de instandhouding van je elektriciteits- en/of gasaansluiting.

Vastrecht transport

Kosten voor gebruik van gas- en/of electriciteitsnetwerk.

Capaciteitstarief

Alle variabele transportkosten worden vervangen door een vast bedrag per jaar: het capaciteitstarief. De capaciteit van je gas- en/of elektriciteitsaansluiting bepaalt de hoogte van het tarief.

Systeemdiensten (alleen voor elektriciteit)

Vergoeding voor de diensten van TenneT, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Meterkosten

Vergoeding voor bruikleen meter (meterhuur), meterstand opname, de controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) en de kosten voor de meetinrichting.

Overzicht Netbeheerders stroom en gas in Nederland

Zoek uw netbeheerder.