Stichting Simpel Huishoudboekje© Doneren

Steun ons werk

Stichting Simpel Huishoudboekje ontvangt geen subsidie van de overheid en is voor haar werk volledig afhankelijk van de hulp van derden. Om onze activiteiten verder te kunnen ontwikkelen en te continueren is uw financiële steun hard nodig. Het bieden van onze service is, gezien de mate waarop deze website wordt bezocht, op dit moment een vrij kostbare zaak. Help ons. Doneer via allegoededoelen.nl.

Wij zijn blij met elke bijdrage waarmee jullie ons werk kunnen steunen. Dit kun je doen door je bijdrage over te maken op bankrekening NL70RABO0106532731 t.n.v. Stichting Simpel Huishoudboekje. Je kunt ons helpen d.m.v. een eenmalige gift of maandelijkse bijdrage. Alle steun is waardevol! Elk bedrag is welkom!

Wat kunnen wij doen met je bijdrage?

Onze website wordt bezocht door duizenden mensen per maand. Met jouw bijdrage kunnen wij deze mensen helpen. Je bijdrage helpt ons met bekostigen van onze onkosten: beheren en ontwikkelen van gratis diensten voor onze website, zoals trainingen, online helpdesk en software, ontwerpen en drukken van onze brochures en andere communicatie materialen, onkostenvergoedingen voor onze vrijwilligers, belastingen en vele andere uitgaven.