Wat is een PGB?

In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte, handicap of ouderdom.

Vanaf 1 januari 2007 bestaat ook een persoonsgebonden budget vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), verstrekt door de gemeenten. Met zo’n gemeentelijk persoonsgebonden budget kunt u huishoudelijke zorg en voorzieningen zoals een rolstoel, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen inkopen.

De zorg die u nodig heeft kan op drie manieren aan u worden geleverd:

  • Persoonsgebonden Budget (PGB)
    Met deze financiële regeling schakelt u zelf de zorg en hulp in die u nodig heeft. U ontvangt hiervoor een vooraf vastgesteld bedrag op basis van uw behoefte aan zorg. U bent dus vrij in de keuze wie u verzorgt/verpleegt en wanneer. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de juiste besteding van het toegekende bedrag aan noodzakelijke hulp.
  • Zorg in natura
    Zorg door reguliere zorginstellingen waarbij u de financiering niet zelf hoeft te regelen.
  • Combinatie Persoonsgebonden Budget en zorg in natura
De PGB-regeling biedt u op alle terreinen flexibiliteit. Blijkt na verloop van tijd dat de PGB-regeling toch niet bij u past, dan kunt u altijd weer in aanmerking komen voor zorg in natura.