De piramide van rondkomen

Voor wie?

De piramide van rondkomenDe piramide van rondkomen is bedoeld voor mensen die voldoende inkomen ter beschikking hebben maar systematisch niet rond kunnen komen.

Hoe zit de piramide in elkaar?

De piramide bestaat uit zes niveaus. Alle niveaus zijn met elkaar verbonden in een hiërarchische ordening. Het hoogste niveau “Wie ben ik?” heeft invloed op het laagste niveau “Kan ik rondkomen?”. Een lager niveau hoort afgeleid te zijn van een niveau daarboven. Bijvoorbeeld mijn uitgavenpatroon is afgeleid van mijn lifestyle. Mijn lifestyle is afgeleid van mijn normen, waarden en overtuigingen. Hier vindt een afstemming plaats tussen deze niveaus onderling.

De piramide van rondkomen

 

Niveaus

Alle niveaus dienen van boven naar beneden goed op elkaar afgestemd te zijn. Wanneer tussen twee of meerdere niveaus geen afstemming plaatsvindt, ontstaat een mismatch. Een mismatch is een oorzaak van systematisch niet kunnen rondkomen.

Bijvoorbeeld: Ik kan niet rondkomen vanwege mijn vakantie-uitgaven. Ik vind dat ik 3 keer per jaar op vakantie moet. Het is toch niet meer dan normaal?! Ik ben altijd met mijn ouders 3 keer per jaar op vakantie geweest! (een norm vanuit mijn ouderlijk huis). Hoe zie ik mezelf? Ik zie mijzelf als een modern persoon, net als alle andere die ook 3 keer per jaar op vakantie gaan. Wie ben ik? Ik ben een alleenstaande man die aan de kassa bij een supermarkt werkt. In dit voorbeeld zit een mismatch tussen mijn zelfbeeld (Hoe zie ik mezelf?) en het niveau “Wie ben ik?”. Ik ben de anderen niet. Die anderen hebben een goed inkomen en kunnen 3 keer per jaar op vakantie.

Hoe werkt de piramide?

Ga elk niveau na. Zoek een mismatch. Beantwoord de volgende vragen.

Vooraf. Breng je inkomsten en uitgaven in kaart. Gebruik daarvoor Simpel Huishoudboekje©. Daarmee krijg je overzicht en inzicht in je financiën.

Stap 1. Kan ik rondkomen? Nee? Ga naar stap 2.

Stap 2. Wat is mijn uitgavenpatroon? Waar gaat mijn geld naar toe? Waar geef ik mijn geld aan uit? Ga naar stap 3.

Stap 3. Wat is mijn lifestyle? Wat is mijn manier van het leven? Hoe ziet mijn leven eruit?

Stap 4. Koppel nu de antwoorden van stap 3 aan deze vragen:

  1. Wat zijn mijn normen? Wanneer je zegt; ik vind het (niet meer dan) normaal dat….. heb je het in feite over een norm. Bijvoorbeeld, ik vind het normaal dat ik 2 keer per week buiten de deur eet. Het is altijd zo geweest.
  2. Wat zijn mijn waarden? Wanneer je zegt; ik vind belangrijk dat….. heb je het in feite over een waarde. Bijvoorbeeld, ik vind het belangrijk om een dure auto rond te rijden.
  3. Wat zijn mijn overtuigingen? Wanneer je zegt; ik vind dat….. of ik ben ervan overtuigd dat… heb je het in feite over een overtuiging.. Bijvoorbeeld, ik vind dat ik altijd de rekening in het restaurant moet betalen.

Stap 5. Hoe zie ik mezelf? Wat is mijn zelfbeeld? Ondersteunen je antwoorden van stap 4 je zelfbeeld?

Stap 6. Wie ben ik? Komt mijn zelfbeeld overeen met wie ik ben? Hoe kom ik daarachter? Vraag naar een feedback (een mening) van je omgeving. Hoe zien anderen mij? Wat vinden ze van mij?

Oplossing voor rondkomen

Alle niveaus werken samen en ondersteunen elkaar. Een verandering op een hoger niveau heeft meteen effect op de niveaus daaronder. Als de hoger niveau verandert, dan veranderen de lagere niveaus automatisch mee. Een probleem speelt meestal op een ander niveau dan het ingebracht wordt (niet kunnen rondkomen); de oplossing ligt meestal op een hoger niveau. Elk niveau heeft een toenemende grotere invloed dan het niveau daaronder.

Coacht, hulpverlener of geïnteresseerde?

Download Piramide van Rondkomen voor uw werk of plaats de Piramide van Rondkomen op uw website.

Downloaden als pdf | Plaatsen op uw website | Zie ook Schijf van Vijf “Gezonde Financiën”