Heffingskorting energiebelasting

De heffingskorting energiebelasting is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde energiebelasting. De belastingvermindering bedraagt € 385,53 incl. BTW (in 2013) per verbruiksperiode van 12 maanden. Is de verbruiksperiode korter of langer, dan wordt de heffingskorting naar evenredigheid verrekend.

De overheid verstrekt deze heffingskorting omdat een deel van uw energieverbruik onbelast is. U kunt, ongeacht de hoogte van uw verbruik, deze jaarlijkse heffingskorting tegemoet zien. Indien u minder energiebelasting betaalt dan de heffingskorting, krijgt u toch de volledige belastingvermindering. Bij erg lage verbruiken is het dus inderdaad mogelijk dat u geld terugkrijgt van uw leverancier.

Tarief 2009Tarief 2010Tarief 2011Tarief 2012Tarief 2013Tarief 2014Tarief 2015
Heffingskorting Energiebelasting (per jaar)– € 379,16– € 379,16– € 379,16– € 379,16– € 385,53– € 385,53– € 377,28