Fout! Klik 2x hier!

29. Fout! Klik 2x hier!

1.Te ontvangen bedrag moet gelijk zijn aan (of groter zijn dan) het bedrag dat in de kolom Binnen ingevuld is.

   Te ontvangen >= Binnen.

2.Te betalen bedrag moet gelijk zijn aan (of groter zijn dan) het bedrag dat in de kolom Betaald ingevuld is.

    Te betalen >= Betaald.

Bijvoorbeeld:

huishoudboekje-fout

Oplossing:

Vul in:

  • Te ontvangen 1.500 euro
  • Te betalen 25 euro

Tip! Lees Budgetteren in Simpel Huishoudboekje.

25. Fout! “Nog te betalen” is negatief

Nog te betalen is een bedrag dat u deze maand nog moet betalen. Dit bedrag kan niet negatief zijn. De kolommen Te betalen en Gepland moeten vooraf ingevuld zijn met geplande bedragen. U budgetteert deze bedragen vooruit. Lees over budgetteren in Simpel Huishoudboekje. Wanneer u iets koopt wat u niet gepland had dan vult u het bedrag in Gepland en Betaald. Bijvoorbeeld: U heeft een tas gekocht. Dit is een impulsaankoop geweest.

huishoudboekje-impulsaankoop

De bedragen in de kolommen Te betalen en Gepland moeten groter of gelijk zijn aan de bedragen in de kolommen Betaald. Bijvoorbeeld: U heeft 200 euro voor de boodschappen gepland en 220 euro uitgegeven. U moet het geplande bedrag in Gepland aanpassen.

Fout! Gepland is kleiner dan Betaald

huishoudbokje-boodschappen

Goed! Gepland is gelijk (of groter) dan Betaald

huishoudboekje-boodschappen-goed

Tip! Lees Budgetteren in Simpel Huishoudboekje.